Όροι χρήσης

Οι όροι ακύρωσης, καθώς και οι όροι τροποποίησης αποτελούν αντικείμενο των πολιτικών κάθε ναυτιλιακής εταιρείας. Το πρακτορείο μας είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τους όρους των ναυτιλιακών εταιρειών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους των εταιρειών αυτών. Υπάρχει επιπλέον χρέωση από το πρακτορείο μας, εκτός από τις χρεώσεις της ναυτιλιακής εταιρείας, για την επεξεργασία του εισιτηρίου σας.


Σε περίπτωση τροποποίησης εισιτηρίου, πρέπει να ενημερωθούμε εγγράφως ή να επισκεφτείτε το γραφείο μας. Διαφορετικά, το πρακτορείο μας δεν μπορεί να προβεί σε καμία ενέργεια και ο ταξιδιώτης θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μη πραγματοποίηση της τροποποίησης. Σε περίπτωση αλλαγής διαδρομής (εκεί όπου το επιτρέπει ο ναύλος), ο ναύλος του νέου εισιτηρίου πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από αυτόν του εισιτηρίου που αντικαταστάθηκε. Το πρακτορείο μας δεν μπορεί να επιστρέψει το κόστος εξυπηρέτησης ενός εισιτηρίου που έχει ακυρωθεί ή τροποποιηθεί. Τα εισιτήρια μπορούν να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν και στα πρακτορεία των ναυτιλιακών εταιρειών.


Το εισιτήριο δεν ελήφθη: Εάν δεν έχετε λάβει το εισιτήριό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στέλνοντας στο reservation@ferry-travel.gr για ακύρωση ή τροποποίηση. Οι όροι αποτελούν το αντικείμενο των πολιτικών κάθε ναυτιλιακής εταιρείας. Το ποσό θα επιστραφεί στην κάρτα ή τον λογαριασμό PayPal που χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση του εισιτηρίου.


Το εισιτήριο έχει ληφθεί: Εάν έχετε λάβει το εισιτήριό σας (γνωστό και ως κάρτα επιβίβασης), είναι υποχρεωτικό να μας το στείλετε ή να το φέρετε στο γραφείο μας. Το ποσό θα επιστραφεί στην κάρτα ή τον λογαριασμό PayPal που χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση του εισιτηρίου. Εάν χαθεί το εισιτήριο, ο ταξιδιώτης δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Τα εισιτήρια που τροποποιήθηκαν σε «ανοιχτό» θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν την ίδια χρονιά.


Ακυρώσεις εισιτηρίων


Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία τα οποία τα έκδοσαν.

Τα εισιτήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν μέσω τηλεφώνου, φαξ ή e-mail. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα εισιτήρια στο πρακτορείο έκδοσης.

Τα εισιτήρια που κρατήθηκαν από το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων της Seajets και δεν έχουν εκδοθεί, μπορούν να ακυρωθούν ακόμη και μέσω e-mail, εάν σταλούν στη διεύθυνση e-mail που αναφέρεται στη φόρμα κράτησης.

Επιστροφές χρημάτων στα ακυρωθέντα εισιτήρια γίνονται από το πρακτορείο έκδοσης, έως 1 έτος από την ημερομηνία ακύρωσης των εισιτηρίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τα κατά τόπους συνεργαζόμενα κεντρικά πρακτορεία.


– Έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: πλήρης επιστροφή του ναύλου

– Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή 75% του ναύλου

– Έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή 50% του ναύλου

– Ο ναύλος ΔΕΝ επιστρέφεται για ακυρώσεις που γίνονται λιγότερο από 12 ώρες πριν την αναχώρηση.


Οι ίδιοι όροι ισχύουν για εισιτήρια που αγοράστηκαν μέσω του ιστότοπού μας, ωστόσο μπορείτε να κάνετε αίτηση για ακύρωση μέσω e-mail, το οποίο πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον 1 εργάσιμη ημέρα πριν από τις αντίστοιχες προθεσμίες ακύρωσης και να περιέχει τα ακριβή στοιχεία της κράτησης. Σε περίπτωση που το εισιτήριο είναι ήδη τυπωμένο, είναι απαραίτητο να το προσκομίσετε στην εταιρεία Seajets ή στον κεντρικό πράκτορα του λιμανιού αναχώρησης.


Εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας (OPEN)


Τα εισιτήρια μπορούν επίσης να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας τουλάχιστον 12 ώρες πριν την αναχώρηση. Για τα συμβατικά πλοία, τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση.

Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με εισιτήρια άλλης ημερομηνίας σε οποιοδήποτε από τα δρομολόγιά μας, εάν υπάρχει διαθεσιμότητα.

Τα ανοιχτά εισιτήρια ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία μετατροπής τους σε ανοιχτή ημερομηνία.

Τα ανοιχτά εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μπορεί να γίνει μερική ή πλήρης επιστροφή χρημάτων.

Τα εισιτήρια που έχουν αντικαταστήσει εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας.

Κατά τη διαδικασία αντικατάστασης ανοιχτών εισιτηρίων, δεν επιστρέφεται διαφορά ναύλου αλλά σε περίπτωση που το νέο εισιτήριο είναι ακριβότερο, η διαφορά χρεώνετε στον επιβάτη.

Για τη μετατροπή (εισιτηρίου) σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εισιτηρίου στον εκδότη του, σε οποιοδήποτε από τα κεντρικά μας πρακτορεία ή στην εταιρεία Seajets.


Απώλεια εισιτηρίου


Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, θα πρέπει να ενημερωθούμε τουλάχιστον 1 ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου είτε τηλεφωνικά (+30 2284024616) είτε με e-mail (reservation@ferry-travel.gr ). Ο επιβάτης για να ταξιδέψει πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο και στη συνέχεια να δηλώσει την απώλεια εγγράφως αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδιού, το δρομολόγιο, τον αριθμό του χαμένου εισιτηρίου, τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγόρασε και φωτοαντίγραφο αυτού. Εάν σύμφωνα με τα αρχεία της ναυτιλιακής εταιρείας δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το εισιτήριο έχει χρησιμοποιηθεί για το ταξίδι εντός 1 μήνα από την ημερομηνία του ταξιδιού, θα παρέχεται δωρεάν εισιτήριο ίσης αξίας με το χαμένο.


Καθυστέρηση ή ακύρωση δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας


Το γραφείο μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις των δρομολογίων, παρεκκλίσεις και μη τήρηση της κανονικής πορείας λόγω κακοκαιρίας ή εντολών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Λιμενικών Αρχών ή λόγω ανωτέρας βίας με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών. Σε περίπτωση μη εκπληρωμένου δρομολογίου λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση αναχώρησης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) το πρακτορείο μας επιστρέφει ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου και μόνο αυτό.


Περαιτέρω Αποποίηση Ευθύνης


Το πρακτορείο μας δεν ευθύνεται ούτε φέρει ευθύνη για θέματα, ενέργειες, καταστάσεις κ.λπ., που δεν σχετίζονται άμεσα με τον σκοπό της ύπαρξής μας και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων:

  1. Ανωτέρα βία όπως καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.
  2. Υπερκρατήσεις που σχετίζονται με σφάλματα λειτουργίας των προμηθευτών μας
  3. Έλλειψη διαθεσιμότητας
  4. Επιπρόσθετες χρεώσεις που εφαρμόζονται από ναυτιλιακές εταιρείες
  5. Καταστροφή περιουσίας, τραυματισμός, οικονομική ζημία που προκύπτει από ενέργειες των προμηθευτών μας ή από ανωτέρα βία
  6. Οποιεσδήποτε άλλες πτυχές που ενδέχεται να προκύψουν και δεν σχετίζονται με τη φύση των υπηρεσιών μας


Άλλοι σημαντικοί όροι


Κάθε χρήστης έχει την υποχρέωση να διαβάσει και να εξοικειωθεί με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας. Ο χρήστης πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας. Ένας ενήλικας είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από έναν ανήλικο, εάν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας για λογαριασμό του. Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.

Για Έμπνευση:

Βρείτε μας

Παροικιά, Πάρος

Τ.Κ. 84400, Ελλάδα

GNTO Reg. No.: 1175E60000040301